Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

Αποσύρθηκε η διάταξη για τη βλασφημία μετά τις βλασφημίες για τη διάταξη.