Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Νομίζω ότι τα σκουπίδια μέσα στον κάδο έχουν μεγαλύτερη αξία από έναν άντρα που κάνει χειρονομίες σε μία γυναίκα. Αυτά.