Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών σήμερα.
Οταν υπάρχουν παγκόσμιες ημέρες για αυτονόητα πράγματα, είναι μία ακόμη απόδειξη ότι έχουμε πιάσει πάτο σαν κοινωνία