Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Που και που πετάω στην κουβέντα και ένα αναφανδόν χωρίς να γνωρίζω τι σημαίνει, αλλά μήπως και οι άλλοι γνωρίζουν;