Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Νομίζω ότι το θενκς γκιβινγκ και το μπλακ φράιντει ήρθαν στην Ελλάδα μόνο και μόνο να τις λέει η μάνα μου και να τρέχουμε γιατί νομίζουμε ότι έχει πάθει εγκεφαλικό .