Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Οι πιο όμορφοι άνθρωποι, θα είναι πάντα αυτοί που έχουμε στην καρδιά μας.