Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019

Σήμερα δουλεύουμε μόνο οι πολύ φτωχοί και οι ανύπαντρες