Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Διάβασα για τις τροφές που είναι ύποπτες καρκινογενέσεων και έχω έρθει στο μαγαζί στην γωνία που πουλάει όπλα να αγοράσω τόξο να κυνηγήσω αύριο την τροφή μιας και την γλιτώσω .