Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Καταρχάς από σεβασμό και μόνο στο στομάχι μου, ρυζογκοφρέτα εγώ δεν τρώω.