Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019

Δεν είναι νεύρα, συμπυκνωμένο δίκιο είναι.