Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Νταξει μπορεί να μην μας θέλετε εσείς αλλά υπάρχουν κι άλλοι που δεν μας θέλουν