Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Δεν είχαμε φάτνη να βάλουμε φέτος στο δένδρο και βάλαμε το τροχόσπιτο της Μπάρμπι .Εκατό ευρώ δώσαμε πέρυσι μην πάνε χαμένα .