Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Η μαμά μου είναι μια απίστευτη μηχανή γκρίνιας που παρόλα τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει τόσα χρόνια λειτουργεί σαν καινούργια