Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Έλα θείε να φουσκώσεις τα εκατόν είκοσι μπαλόνια που μόλις αγόρασα να γελάσουμε .