Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Από σεξ σήμερα ανέβηκα από τις σκάλες στον δέκατο όροφο και έτρεμαν τα πόδια μου.