Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Βότανο που έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό: Χασκόμηλο.

ΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑ ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧ ΑΧΑΧΑΧΑ Α ΧΑΧΑΧΑΑΑ θαπεθανωμονημου:( ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ ΑΑΧΧΑΧΑΑ