Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Ο άλλος του είπε η δικιά του "μόλις τελειώσεις με τον στρατό πρέπει να δούμε σοβαρά τη σχέση μας" και σκέφτεται πλέον να μείνει μόνιμος