Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Οι κούγκαρ πληρώνουμε πάντα στο πρώτο ραντεβού... νόμος 😎