Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Θα γεράσει πριν την ώρα της η Ελισάβετ απ'το χουνέρι του Χάρι και της κοντής.