Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Έπαψα να θεωρώ τον εαυτό μου λούζερ, αποτυχημένο και χωρίς αυτοπεποίθηση και τώρα τον θεωρώ λούζερ αποτυχημένο αλλά με αυτοπεποίθηση!