Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

- Μπαμπά η μαμά είναι χάλια.
- τι έχει δηλαδή;
- Τίποτα μου είπε να σου πω.
- Ωχ.