Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Παγκόσμια ανησυχία για τυχόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο , η μανα μου κλασσικά ανησυχεί μην με βρει ανύπαντρο και αυτό το γεγονός