Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Ένα πράγμα ξέρω στα σίγουρα. Πως στην ζωή μου θα έχω πάντα χώρο για ωραίους ανθρώπους