Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Μην πάτε για τον σταυρό , με αυτόν τον αέρα θα έρθει στο σπίτι σας μαζί με τον παπά.