Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Σε μια σοβαρή χώρα ο Πατούλης θα είχε παραιτηθεί  λέει ο άλλος, λες και υπάρχει σοβαρή χώρα που θα είχε περιφερειάρχη τον Πατούλη.