Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Έχω παραιτηθεί από δουλειά και γάμο χωρίς ευρώ στο λογαριασμό μου. Θα σέβεστε.