Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Με κάποιους ανθρώπους συνδεεσαι καρμικα. Το δικό μου το κάρμα μην δει ηλίθιο, θα συνδεθεί