Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Να βγει ένας μαθηματικός να μας πει πως πολλαπλασιάζονται οι ηλίθιοι