Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

- Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης
- Ξεστολιζεις ;
- Ναι