Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Τι στους εικοσιοκτώ να βάλω το ειρκοντισιον τι στους τριάντα αυτό εκεί σταθερά στους μείον έξι .