Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Όταν παρκάρεις νεκροφόρα βάζεις ταχύτητα ή την αφήνεις με νεκρό;