Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Με κοιτάει, την κοιτάω, χαμογελάει, χαμογελάω, 1.80 μου λέει, υπερβολές της λέω 1.75 είμαι, ο καφές σας μου λέει 1.80