Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Η καλύτερη λύση για περιπτώσεις όπως αυτή στις ΗΠΑ είναι η ψυχραιμία και των 2 πλευρών. Η μεν αστυνομία να σκοτώνει συγκρατημένα οι δε πολίτες να πεθαίνουν χωρίς φωνές και εξάρσεις.