Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα 4 Μαΐου γυρνάμε όλοι τις ζυγαριές 5 κιλά πίσω.