Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Είμαι αυτός που πέφτει να κοιμηθεί μια ωριτσα το απόγευμα αλλά βάζω κ καλού κακου το ξυπνητήρι στις 7:30 το πρωί.