Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι μείναμε μέσα, για να μας κολλήσουν οι άλλοι που θα έρθουν από έξω