Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Ένα περίεργο πράγμα. Όταν ο εχθρός ήταν άοπλοι πρόσφυγες και μετανάστες όλοι ήθελαν να πάνε στο μέτωπο κι αυτό ήταν ηρωισμός. Τώρα που απέναντι είναι ο τουρκικός στρατός δεν βλέπω μεγάλη προθυμία ηρώων.