Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι τα ψυχολογικά λύνονται με το να ξεσπας πάνω σε άλλους και να συμπεριφέρεσαι άσχημα αλλά έλα που δεν ισχύει αυτό.