Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Το κίνητρο ενός εργαζόμενου για να αποδώσει στην εργασία του είναι ο αξιοπρεπής μισθός, όχι το «εδώ είμαστε σαν οικογένεια». Οικογένεια έχουμε στα σπίτια μας.