Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Δείτε, λέει το άρθρο, τί λάθη κάνετε και δεν φεύγει το λίπος από την κοιλιά. Ξερωγω, τρώμε;