Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Ωραία η ματαιδοξία παιδιά, τώρα που δεν υπάρχει πλέον είναι ακόμα πιο ωραία !