Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πάντα φταίει το τρίτο πρόσωπο και όχι αυτοί που δεν διαφύλαξαν την σχέση τους