Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Είμαι σε ηλικία βαριέμαι τον αντίλογο όταν ξέρω την κατάληξη .....