Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Σαράντα βαθμοί σήμερα , δεν γαμιέται θα περάσω μέσα από το συντριβάνι πριν πάω στην δουλειά .