Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Κάθε φορά που μία μαμά λέει πάρε ένα ντεπονάκι και θα σου περάσει ένας γιατρός σκίζει τα διπλώματα του..