Σάββατο 23 Μαΐου 2020

- Μανά έχει κρύο, να τα πλυνουμε άλλη μέρα τα χαλιά; - Σαν πότε θες; - Την Δευτέρα που θα δουλεύω;