Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Πως μας κορόιδεψε έτσι ο Βελοπουλος με το πτυχίο, φαινόταν τόσο επιστημονικά όσα έλεγε.