Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Σε παίρνω πιεζεσαι δε σε παίρνω τσαντιζεσαι να φάω η θα βαρυστομαχιασεις;;;