Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Αφορισμός δεν είναι αυτό που η εκκλησία δεν πληρώνει ποτέ φόρους;