Κυριακή 31 Μαΐου 2020

μόνο όταν κάνεις παιδιά μπορείς να καταλάβεις πραγματικά έννοιες όπως ανιδιοτέλεια, αληθινή αγάπη, εθισμός στα ψυχοφάρμακα